Meroslovne elektrotehnične rešitve

SVETOVANJE

Svetujemo

 

Na področju kalibracij:

– zahtevne kalibracije v proizvodnji na merilnih linijah,

– pri kalibracijah električnih meril, optičnih in mehanskih meril.

 

Na področju preizkušanja:

– ugotavljanje skladnosti novih naprav z EU direktivami, predlogi reševanja neskladnosti,

– pregled dokumentacije,

– priprava tehnične mape, 

– priprava CE izjave o skladnosti.

Na področju kakovosti:

– standardizacija,

– akreditacija laboratorija,

– zagotavljanje kakovosti,

 Nekaj rešitev naših strank

Preizkušanje kratkostične tokovne odpornosti merilnika energije

Preizkušanje odpornosti na elektrostatične razelektritve elektronskih orgelj

Merjenje vpliva toka motorja na pripravo
suspenzije

Preverjanje električne varnosti igralnega
avtomata

Merjenje in kalibracija parametrov visokonapetostih impulzov na proizvodnji liniji