Meroslovne elektrotehnične rešitve

PREIZKUŠANJE

Preizkušamo

 

Splošno delovanje naprav:

 

– potrjevanje tehničnih specifikacij,

– simulacije in merjenja prehodnih pojavov.

 

Električno varnost:

 

– v skladu z nizkonapetostno direktivo (LVD),

– simulacija napak in preobremenitev,

– pregled kritičnih komponent,

– visoko-napetostni in impulzni preizkusi,

– tokovna preizkušanja do 30 kA.

 

Elektromagnetno skladnost (EMC):

 

– merjenje emisij (konduktivna sevanja),

– preizkušanje odpornosti (surge, burst, ESD, konduktivne motnje),

– kakovost mreže (simulacija upadov, porastov, flikerjev, prekinitev).

 

Mehanska preizkušanja:

 

– vibracijski testi, udarno kladivo, preskušanje sponk, priključkov,

– preizkušanje gorljivosti,

– merjenje prehodnih pojavov s hitro kamero.

 

Klimatska preizkušanja:

 

– izpostavljenost temperaturi in vlagi v komorah in walk-in komorah,

– segrevanje s tokom, meritve z IR kamero.