Meroslovne elektrotehnične rešitve

KALIBRACIJE

V laboratorijih skrbimo za strokovno izpopolnjevanje kadrov in investiramo v sodobno merilno opremo, ki podpira razvojno-raziskovalno delo in spremljanje tehnoloških procesov. Uvajamo kalibracijske in preskusne postopke po vaših zahtevah, zahtevah mednarodnih standardov in zakonodaje.

V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih storitev imamo vzpostavljen sistem po standardu EN ISO/IEC 17025. Na ta način zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter mednarodno primerljivost rezultatov kalibracij in preizkušanja. Od leta 2003 so laboratoriji akreditirani pri Slovenski akreditaciji.

Kalibriramo

Merilnike električnih veličin:

– merilniki moči in energije,

– multimetre,

– merilnike napetosti, toka, upornosti,

– kalibratorje, napajalnike, vire,

– prebojne aparate,

– merilnike zaščite in inštalacij,

– merilnike kapacitivnosti in induktivnosti,

– merilnike časa, frekvence, vrtljajev.

 

Merilnike osvetljenosti.

Merilnike mehanskih veličin.